Zasady i warunki

Warunki i ograniczenia rezerwacji

Warunki umowy rezerwacji z Jett Travel i naszymi dostawcami są przedstawione w tym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków rezerwacji, ponieważ są to jedyne warunki umowy między Tobą a odpowiednimi usługodawcami w zakresie hotelu, transportu lub jakiejkolwiek innej zarezerwowanej usługi.

 

Dokumenty stowarzyszone

Zasady korzystania ze strony internetowej Jett Travel, zasady dotyczące treści dostarczanych jako produkt oraz nasze zasady ochrony prywatności są zawarte w dodatkowych dokumentach wymienionych poniżej. Uważa się, że akceptując niniejsze warunki rezerwacji, zgadzasz się również na inne warunki wskazane poniżej.

– Regulamin korzystania z Serwisu

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

– Obszary zainteresowań i zasięg

Wszystkie rezerwacje dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Jett Travel podlegają niniejszym warunkom, które obejmują:

Bezpośredni dostęp do Jett Travel

Dostęp do strony internetowej Jett Travel lub systemu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej lub agentów klienta

Za pośrednictwem obsługi klienta Jett Travel

Niniejsze warunki obowiązują w równym stopniu wszystkich mieszkańców dowolnego kraju na całym świecie.

– Warunki odpowiednich usługodawców i ich agentów: Ponieważ działamy wyłącznie jako pośrednik w przypadku wszystkich rezerwacji, których dokonujemy u odpowiednich usługodawców lub ich agentów w zakresie zakwaterowania, transportu lub innych zarezerwowanych usług, warunki rezerwacji odpowiedniego usługodawcy będą mają pierwszeństwo przed warunkami Jett Travel w przypadkach, w których są one sprzeczne. Klauzule 11 i 12 zawierają dalsze informacje na ten temat.

– Zastosowanie przepisów dotyczących zorganizowanych podróży i wycieczek Możesz zdecydować się na dokonanie jednej lub więcej rezerwacji u nas w tym samym czasie. Należy pamiętać, że niezależnie od różnych produktów, które rezerwujesz, każda rezerwacja jest oddzielną rezerwacją, a Twoje rezerwacje nie stanowią pakietu.

Jedynym wyjątkiem od powyższego jest rezerwacja pakietu wakacyjnego, który obejmuje zakwaterowanie i wycieczki przygotowane przez naszych dostawców. Takie rezerwacje będą oczywiście pakietem zgodnie z formalnym definicją w przepisach, o których mowa powyżej, oraz ich opcjami dodatkowymi, jeśli ma to zastosowanie.

Jett Travel nie oświadcza ani nie gwarantuje, że informacje i warunki niniejszej witryny są odpowiednie i/lub dostępne do użytku w innych jurysdykcjach, w których ich zawartość jest nielegalna lub ograniczona.

Ze strony internetowej Jett Travel można korzystać wyłącznie z odpowiednich powodów i zgodnie z powyższymi warunkami i warunkami korzystania ze strony internetowej. Uważa się, że osoba dokonująca rezerwacji zaakceptowała warunki rezerwacji w imieniu wszystkich osób wymienionych w rezerwacji. Kiedy dostarczamy fakturę w imieniu odpowiedniego usługodawcy lub jego agenta osobie dokonującej rezerwacji, Ty i odpowiedni usługodawca lub ich agent pozostajecie w wiążącej relacji; zastosowanie mają wówczas warunki odpowiedniego usługodawcy lub jego agenta.

 

Szczegółowe zasady i warunki

– Ceny i zmiany cen – Ponieważ Jett Travel działa jedynie jako pośrednik w procesie rezerwacji, Jett Travel i odpowiedni usługodawca zastrzegają sobie prawo do zmiany, zmiany lub korekty cen wyświetlanych na naszej stronie w dowolnym momencie przed lub po dokonał rezerwacji. Jeśli cena Twojej rezerwacji ulegnie zmianie po dokonaniu rezerwacji, powiadomimy Cię tak szybko, jak to możliwe.

– Zmiany, które wprowadzamy w Twojej rezerwacji – Wszelkie istotne zmiany w Twoich ustaleniach zostaną Ci jak najszybciej poinformowane przez nas i odpowiednich usługodawców. Jeśli odmówisz zaakceptowania zmiany, odpowiedni usługodawcy mogą, o ile to możliwe, zaoferować alternatywne rozwiązanie ze zmianą ceny lub rezerwacja może zostać anulowana zgodnie z warunkami anulowania wymienionymi na naszej stronie internetowej. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, istotne lub inne, dotyczące Twojej rezerwacji jako samej agencji.

– Okoliczności poza naszą kontrolą lub od naszego dostawcy – Jeśli musimy powiadomić o zmianie Twoich ustaleń z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą Jett Travel lub odpowiednich usługodawców lub my lub odpowiedni usługodawcy nie jesteśmy w stanie zapewnić Twoich ustaleń w całości lub częściowo, zgodnie z ustaleniami, lub poniesiesz jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, nie można przejąć odszkodowania ani odpowiedzialności. Wojna, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, konflikty przemysłowe oraz scenariusze lub prognozy niekorzystnych warunków pogodowych to przykłady okoliczności pozostających poza kontrolą naszej lub odpowiednich usługodawców.

 

Skarga

Jeśli masz skargę podczas podróży, musisz jak najszybciej powiadomić Jett Travel i / lub odpowiedniego dostawcę usług, aby można było podjąć działania w celu rozwiązania problemu. Niezapisanie skargi w ten sposób może narazić na szwank wszelkie dalsze roszczenia. Reklamacje można również zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Jett Travel tak szybko, jak to możliwe. Nasza pomoc w rozwiązaniu problemu jest świadczona wyłącznie jako agent. Wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do zarezerwowanych usług, powinny spełniać lokalne normy mające zastosowanie do miejsc, które zarezerwowałeś, a Jett Travel zapewnia spełnienie lokalnych standardów, gdy tylko jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że takie kryteria mogą być niższe i znacznie się różnić, a także mogą nie być porównywalne z kryteriami w innych krajach. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa, które napotkasz podczas podróży, musisz je zgłosić odpowiedniemu usługodawcy w danym obszarze.

Jett Travel współpracuje wyłącznie z licencjonowanymi i akredytowanymi dostawcami usług. Licencje i kwalifikacje muszą spełniać wymagania odpowiednich agencji Jordanii.

 

Ceny i płatność.

Akceptujemy następujące KARTY KREDYTOWE

  • Gospodarz
  • Wiza
  • American Express

Stawka za sztukę, o ile nie określono inaczej, prosimy o zapoznanie się z opisami, aby w razie potrzeby zarezerwować ilość sztuk. Ceny zawierają podatek VAT i podatki lokalne

Usługi, które świadczymy, nie obejmują żadnych stosownych opłat za wyjazd za granicę, ochronę, koszty portowe, opłaty za parkowanie, cła, opłaty imigracyjne, rolnicze, opłaty za obiekty pasażerskie oraz podatek od transportu międzynarodowego. Dodatkowo gratyfikacje dla kierowników wycieczek, kierowców i lokalnych przewodników; opłaty paszportowe i wizowe; ubezpieczenie bagaży i osób; napoje i żywność nieobjęte dodatkami do produktu podróżnego; i wszystkie inne dobra osobiste nie są wliczone w cenę. Jeśli to konieczne, powinieneś mieć wystarczającą ilość lokalnej gotówki, aby zapłacić za wszystkie powyższe.

Niektóre towary mogą podlegać dodatkowym opłatom, takim jak opłaty parkingowe, dopłaty paliwowe, podatki lotniskowe lub kaucja zabezpieczająca oprócz ceny podanej na stronie internetowej Jett Travel. Aby skorzystać z usługi, musisz uiścić te opłaty bezpośrednio odpowiednim usługodawcom. Obszar włączeń i wyłączeń produktów na stronie internetowej zapewni odpowiednie wyjaśnienia i informacje. Przed dokonaniem jakichkolwiek kaucji lub płatności z tytułu dodatkowych kosztów prosimy o zapoznanie się z regulaminem odpowiedniego usługodawcy. Jett Travel nie bierze udziału w takich transakcjach finansowych, a zatem nie ponosi w związku z nimi odpowiedzialności.

– Unikalne prośby – Powiadom nas o wszelkich specjalnych prośbach dotyczących jakiejkolwiek usługi lub obiektu, który nie jest uwzględniony w Twojej rezerwacji w momencie rezerwacji. Skontaktujemy się z odpowiednim usługodawcą i, w miarę możliwości, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje żądanie; jednak takie żądania nie mogą być zagwarantowane.

– Prośby o korekty po dokonaniu rezerwacji, ale przed konsumpcją – Należy pamiętać, że po potwierdzeniu rezerwacji nie można wprowadzać żadnych zmian, chyba że pierwotna rezerwacja zostanie anulowana i dokonana zostanie nowa rezerwacja. Opłaty za anulowanie będą oceniane zgodnie z opisem w punkcie 8 poniżej.

Wszystkie nowe spotkania dokonane po anulowaniu będą podlegały cenom obowiązującym w dniu dokonania nowej rezerwacji.

Jett Travel, w imieniu swoich usługodawców, zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zastąpienia dowolnej usługi, a także do odmowy przyjęcia lub zatrzymania członków wycieczki, z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu braku uczestników .

Prosimy o dokładne sprawdzenie informacji o rezerwacji, aby upewnić się, że wszelkie dodatkowe niezależne ustalenia dotyczące lotu i/lub podróży, które dopasujesz do terminów, które zarezerwowałeś u nas, ponieważ nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty uiszczone w wyniku Twoich błędów.

 

Codzienne wycieczki

– Pasażer musi być obecny na 15 minut przed czasem podróży i w przypadku spóźnienia się na czas podróży nie przysługuje prawo do żądania wartości biletu.

– Firma ma prawo anulować lub przesunąć podróż lub anulować lub przełożyć bilet bez podania przyczyn.

– Pasażer może przewozić ładunek do 30 kg.

– Surowo wzbronione są następujące materiały, drewniane skrzynie, kosze, wszelkiego rodzaju płyny, substancje radioaktywne, substancje łatwopalne, materiały łamliwe, ryby, mięso.

– Pasażer jest odpowiedzialny za swój bagaż i wszelkie materiały, które są zabronione lub zabronione przez prawo.

– Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę bagażu i bagaży zapomnianych w autobusie oraz potwierdzenie przez pasażera bagażu i jego przeznaczenia do załadunku i rozładunku oraz wspólnych przejazdów.

– Bilet nie może zostać anulowany lub data podróży może zostać anulowana w ciągu 24 godzin przed datą wyjazdu w przypadku wycieczek wieczornych lub porannych co najmniej jeden dzień. JTT nie ma procedury anulowania.

– Zapobiega opadaniu lub podnoszeniu się pasażerów na drodze.

– Zabrania się przewożenia urządzeń elektrycznych lub jakichkolwiek materiałów podlegających ocleniu.

 

Anulowanie przez Ciebie

Jeśli zdecydujesz się anulować potwierdzone rezerwacje z jakiegokolwiek powodu, Twoja KARTA KREDYTOWA zostanie zasilona odpowiednią kwotą zgodnie z obowiązującymi zasadami anulowania. Opłaty za anulowanie różnią się w zależności od produktu i są wyraźnie publikowane na naszych stronach internetowych. Więcej informacji i wszelkie opłaty za anulowanie można znaleźć na stronie szczegółów produktu w naszej witrynie internetowej. W przypadku anulowania rezerwacji należy poinformować Jett Travel za pośrednictwem poczty e-mail, a o całkowitych opłatach za anulowanie zostaniesz poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

Należy pamiętać, że jeśli Twoja rezerwacja oczekuje na potwierdzenie i nie możemy zapewnić natychmiastowego potwierdzenia, nie będziemy w stanie zaakceptować prośby o anulowanie w tym czasie (do 2 dni roboczych). Wstrzymaliśmy opłatę na Twojej karcie, ponieważ niektóre z naszych wycieczek wymagają od nas ponownego potwierdzenia dostępności. Dopóki wycieczka nie zostanie potwierdzona, wstrzymana kwota nie jest pobierana. Ten proces potwierdzenia może potrwać do dwóch dni roboczych i nie będziemy w stanie przyjąć kolejnych próśb, dopóki nie będziemy mieć jednego. Po potwierdzeniu możesz anulować lub zmienić rezerwację zgodnie z obowiązującymi zasadami anulowania.

O ile nie określono inaczej w szczegółach produktu, niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich produktów sprzedawanych przez Jett Travel.

  1. Paszporty/wizy i wymagania zdrowotne:

Wszyscy podróżni, niezależnie od narodowości, są odpowiedzialni za sprawdzenie z odpowiednimi władzami wszelkich wymogów wizowych i imigracyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli Ty lub którykolwiek z Twoich pasażerów nie posiadacie odpowiedniego paszportu, wizy, ubezpieczenia zdrowotnego lub innych wymogów imigracyjnych.

 

Dokładność informacji

Aby zachować dokładność, my i nasi dostawcy regularnie sprawdzamy wszystkie szczegóły dotyczące prezentowanego produktu turystycznego. Pamiętaj, że wszystkie czasy trwania są szacunkowe. Prosimy o dokładne sprawdzenie godziny zameldowania, która różni się w zależności od obiektu i często waha się od 12:00 do 15:00.

 

Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie

Działamy wyłącznie jako agent rezerwacji zakwaterowania, transportu, usług przewodnickich, atrakcji i/lub innych wydarzeń lub usług objętych rezerwacją i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie, Twojej strony ani osób pozostających na Twoim utrzymaniu za śmierć, obrażenia ciała, straty, straty wynikowe lub wszelkiego rodzaju szkody, które Ty, Twoja strona lub osoby pozostające na Twoim utrzymaniu mogą ponieść, chyba że jest to spowodowane naszym własnym zaniedbaniem. Jett Travel, nasi pracownicy i nasi agenci pracują jako agenci odpowiedniego dostawcy lub dla Ciebie i Twojej grupy.

Jett Travel, jej agenci i dostawcy zrzekają się również wszelkich obowiązków lub odpowiedzialności za ograniczenia rządowe, akty wojny i terroryzmu, warunki pogodowe lub wszelkie nieszczęśliwe wypadki lub wypadki, a także wszelkie inne siły wyższe lub okoliczności pozostające poza ich kontrolą, jak opisano w klauzuli 6 powyżej. Zobowiązanie Jett Travel jest ograniczone do kwoty zapłaconej za zarezerwowane usługi, z zastrzeżeniem warunków na tej stronie.

 

Ubezpieczenie podróżne

Ponieważ ani Tania Tours, ani nasi dostawcy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność, wydatki lub straty poniesione w wyniku nieodpowiedniego ubezpieczenia, warunkiem naszej umowy z Tobą jest to, że Ty i wszyscy członkowie Twojej strony macie odpowiednie i wystarczające ubezpieczenie podróżne na pokrycie kosztów podróży. Zdecydowanie zalecamy wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego w momencie rezerwacji.

 

Twoja odpowiedzialność

Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za działania swoje i swojej partii. Jeśli my lub nasi dostawcy uważamy, że Twoje działania lub działania Twojej strony możemy natychmiast rozwiązać Twoje zaplanowane umowy, jeśli zagrażasz innym klientom, gościom lub personelowi lub przeszkadzasz im w pracy. W takim przypadku ani Jett Travel, ani odpowiedni usługodawca (y) nie zrekompensują ci, nie zwrócą pieniędzy ani nie zwrócą żadnych wydatków poniesionych w wyniku zaistniałej sytuacji.

Poszanowanie lokalnej kultury, zwyczajów i kodeksów ubioru jest również Twoim obowiązkiem. Jesteś odpowiedzialny za własne bezpieczeństwo, jak również za bezpieczeństwo tych, którzy są na tobie polegani. Prosimy o poświęcenie czasu na zapoznanie się i przestrzeganie wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiedniego dostawcę usług, placówkę lub władze rządowe.

Zgadzasz się bronić i zabezpieczać Jett Travel, jej podmioty stowarzyszone i/lub ich odpowiednich dostawców, a także ich urzędników, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, przyczynami, żądaniami, odszkodowaniami, stratami, odszkodowania, grzywny, kary lub inne koszty lub wydatki dowolnego rodzaju lub charakteru, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne i księgowe, wniesione przez:

powyżej odpowiedzialności określonej powyżej; lub przez osoby trzecie w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszej umowy lub dokumentów, o których mowa powyżej; naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich; lub korzystanie z tej witryny.

 

REZERWACJE HOTELOWE

Oficjalne oceny mogą różnić się od ocen w postaci gwiazdek, ponieważ różnią się znacznie w zależności od kraju i często w obrębie krajów. W związku z tym Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z opisami obiektów hotelowych, pokoi, posiłków i innych usług przed dokonaniem wyboru.

Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że podczas dokonywania rezerwacji zarezerwowałeś odpowiedni rodzaj zakwaterowania dla swoich potrzeb. Wszystkie informacje na temat rodzajów pokoi i liczby osób, które mogą zostać zakwaterowane, są dostępne w Internecie, a potwierdzenie e-mailem należy dokładnie sprawdzić.

Przyjmujesz do wiadomości, że hotel ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostępność usług i funkcji określonych dla każdego hotelu oraz, że Jett Travel lub jego podmioty stowarzyszone nie mogą ponosić odpowiedzialności, jeśli te udogodnienia lub funkcje nie będą dostępne podczas Twojego pobytu. Jeśli określone udogodnienia lub funkcja są dla Ciebie ważne, powinieneś sprawdzić w obsłudze klienta Jett Travel lub w hotelu, czy będą one dostępne podczas Twojego pobytu. Pamiętaj, że niektóre udogodnienia, takie jak baseny i klimatyzacja, są dostępne tylko w określonych porach roku i Twoim obowiązkiem jest zapewnienie ich dostępności podczas pobytu.

Zgadzasz się, że dany hotel określa dostępność i ceny parkingu. Twoim obowiązkiem jest zapytać o dostępność i koszt parkowania w każdym hotelu.

 

Transfery lotniskowe i portowe

Musisz podać konkretny czas przybycia i informacje o miejscu odbioru (takie jak lotnisko, numer lotu, port dokowania i adres hotelu) w kontaktowym adresie e-mail co najmniej 72 godziny przed datą podróży. Niezastosowanie się do tego może skutkować utratą usługi, bez zwrotów lub kar należnych Jett Travel lub odpowiedniego usługodawcy.

Twoja zgoda na otrzymywanie od nas informacji marketingowych dotyczy wszystkich naszych marek i stron internetowych, w tym między innymi Jett Travel. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w każdym z nich lub pisząc do nas na info@jtt.com.jo

pl_PLPolish